Το προσωπικό, που με σωστή ιεράρχηση πλαισιώνει τη μονάδα περιλαμβάνει:

  • Ιατρικό προσωπικό (παθολόγο, νευρολόγο, καρδιολόγο, οφθαλμίατρο)
  • Νοσηλευτικό προσωπικό
  • Φυσικοθεραπευτή
  • Κοινωνική Λειτουργός
  • Προσωπικό υπολοίπων τμημάτων ( καθαριότητας, κουζίνας, προμηθειών, συντήρησης, κλπ).

 

Για εμάς, κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική οντότητα, με τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τις επιθυμίες να είναι προτεραιότητα του άρτια εκπαιδευμένου  προσωπικού να αξιολογήσει, καλύψει, εκπληρώσει.