Το Γηροκομείο PERLA είναι γνωστό για τις υπηρεσίες του, την φροντίδα και την προστασία των Ηλικιωμένων. Ως οικογενειακή επιχείρηση, στόχος των ιδιοκτητών, Περόπουλο Χρήστο, Μανωλάκη Αλέξη και Μανωλάκη Μαργαρίτα στα 30 χρόνια λειτουργίας, είναι η κατάλληλη ιατρική, νοσηλευτική και φυσικοθεραπευτική παρακολούθηση, πάντα με σεβασμό στις αξίες και τα ιδανικά της ευάλωτης ηλικίας.
Η άριστη λειτουργία του Ιδρύματος είναι συνέπεια της καθημερινής παρουσίας των ιδιοκτητών στη Μονάδα και οι υψηλές παροχές που διαθέτουμε. Είναι γνωστό πως η φροντίδα των ανθρώπων σας είναι προτεραιότητα όλων μας, γι’ αυτό προσπαθούμε να αναβαθμιζόμαστε και να προσφέρουμε παραπάνω υπηρεσίες και παροχές.